زندگی ابدی

نوشته هایی کوتاه در مورد جهان دیگر

زندگی ابدی

نوشته هایی کوتاه در مورد جهان دیگر

آموزش مجازی معارف قرآن و اعتقادات

پیوندهای روزانه

سلام

سعی می کنم در این وبلاگ نوشته هایی در مورد جهان آخرت و مباحث مربوط به اون بنویسیم

پس موضوعات این وبلاگ می تونه همه این موضوعات باشه: احتضار، مرگ، قبر، عذاب قبر، سؤال و جواب قبر، فشار قبر، برزخ، قیامت، بهش، جهنم و...

 

امیدوارم این نوشته ها در روزی که دستم از این دنیا کوتاه شده، به کارم بیاد

منتظر نظرات شما هم هستم